Зүрхний эхо, Холтер зүрхний цахилгаан бичлэгийн 70 хувийг ЭМД-ын сангаас хөнгөлнө
3 сарын 9, 2023

Зүрхний эхо, Холтер  зүрхний цахилгаан бичлэгийн 70 хувийг ЭМД-ын сангаас хөнгөлнө.

Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл /ЭМДҮЗ/-ийн 2022 оны 01 дүгээр тогтоолоор зүрхний эхо, холтер  зүрхний цахилгаан бичлэгийн оношилгоог 50 мянган төгрөг байхаар зохицуулсан. Үүний 30 хувийг иргэн өөрөө хариуцан төлнө.

Харин ЭМД-ын шимтгэлийг нь төрөөс хариуцан төлдөг иргэдийн өндөр өртөгтэй оношилгооны зардлыг ЭМД-ын сангаас бүрэн хариуцна.