Б.ЖАВХЛАН:  Ипотекийн  3 хувийн хүүтэй зээл олгохоор журам боловсруулж байна
3 сарын 13, 2023
Хөдөө орон нутагт шилжин суурьшиж байгаа иргэдэд зориулан 3 хувийн хүүтэй ипотекийн зээл олгохоор журам боловсруулж байна. Энэ нь 5 жилийн хугацаатай, 1 хувийн хүүтэй 500 сая хүртэлх хэмжээтэй зээл байна. Энэ 1-р улиралд банкуудаар дамжуулан олгоно.
Мөн орон нутагт бизнес эрхлэхийг дэмжих зорилгоор энэ онд татварын гурван шинэ бодлого суулгаж өгчээ.
  • Шинээр барилга байгууламж барих
  • Нийслэл хотоос үйлдвэр агуулахаа нүүлгэх
  • Ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд чиглэлд анхаарсан байна.