ШЕЗ: 2021 оны эхний хагас жилийн шүүн таслах ажиллагааны мэдээг танилцуулав

2021-07-27 11:45

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс Монгол Улсын шүүхийн 2021 оны эхний хагас жилийн шүүн таслах ажиллагааны нэгдсэн дүн мэдээг танилцууллаа.