Ирэх сарын 1-нээс эхлэн цахилгааны төлбөрөө хэрэглэгч хариуцна

2022-05-20 11:31

Ирэх сарын 1-нээс эхлэн цахилгааны төлбөрөө хэрэглэгч хариуцна