Хүүхдийн мөнгийг олгож эхэлжээ
4 сарын 6, 2021

Сар бүрийн 20-ны өдөр хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж болох 100000 төгрөгийг зургаадугаар сар хүртэл олгож байгаа. КОВИД-ын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор энэ сарын хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг өчигдрөөс цахимд бүртгүүлсэн арилжааны банкны данс руу шилжүүлж эхэлсэн байна. Энэ сард мөнгөн тэтгэмжийг 1.2 сая хүүхдэд олгох бөгөөд нийт 120 тэрбум төгрөг зарцуулах аж.