Энэ жил их сургуульд элсэх босго оноо 480 байна
5 сарын 6, 2022

Их, дээд сургууль, коллежид 2022-2023 оны хичээлийн жилд бакалаврын зэргийн хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх ерөнхий шалгалтын үндэсний хэмжээний босго оноог тогтоолоо.

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулиудын босго оноо ижил байхаар шийдвэрлэсэн байна.

Оюутан элсүүлэх үндэсний босго оноо:

  • Их сургууль- 480
  • Дээд сургууль - 440
  • Коллеж -400
  • Орон нутгийн их, дээд сургууль -410