“Орон нутгийн уламжлалт анагаах ухааны эмч, мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах эмнэл зүйн сургалт” болж байна
12 сарын 7, 2022

Монгол Улс “Алсын хараа-2050” урт хугацааны хөгжлийн бодлогын зорилгоо “Эрүүл дадал хэвшилтэй, идэвхтэй амьдралын хэв маягтай иргэнийг төлөвшүүлэн, эрүүл мэндийн чанар, хүртээмж, үр дүнтэй тогтолцоог хөгжүүлнэ” гэж тодорхойлж, хэрэгжилтийг хангах хүрээнд “Монголын уламжлалт анагаах ухааныг орчин үеийн анагаах ухаантай хослуулан хөгжүүлж экспортод гарах гарцыг дэмжин “брэнд” болгох” үйл ажиллагааг онцлон тусгасан.
 
Уламжлалт анагаах ухаан нь Монголчууд бидний оршин байгаа газар нутаг, цаг агаарын өвөрмөц онцлогт тохирсон, үе үеийн эрдэмтэн маарамбуудын туршлага, нотолгоогоор баяжин нэмэгдэж бидний өв соёлд гүн шингэсэн, хүнийг цогц бодгаль байдлаар нь авч үзэн өвчнийг учир шалтгааных нь үүднээс нарийвчлан шинжилж, бие, хэл, сэтгэлийн үйл нь зөв, тэгш оршсоноор эрүүл байх үндсэн онолтой хосгүй ухаан юм.
Уламжлалт анагаах ухааны эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, тэр дундаа иргэд оршин суугаа газартаа уламжлалт анагаах ухааны чанартай тусламж, үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлэх, уламжлалт эмийн чанар, аюулгүй байдлын хяналтын тогтолцоог сайжруулахад онцгой анхаарч байгаа билээ.


 
Эрүүл мэндийн салбараас 2022 оныг “Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах жил болгон зарласантай холбогдуулан уламжлал анагаах ухааны тусламж, үйлчилгээ үзүүлдэг төр, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын чанарын албыг чадавхжуулах болон эмнэлзүйн сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулж байна.2022 оны 11 сард нийслэлийн анхан шатны тусламж, үйлчилгээний байгууллагын эмч нарт сургалт зохион байгуулсан бол 12 дугаар сарын 7, 8 -ны өдрүүдэд орон нутагт уламжлалт анагаах ухааны тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагын 250 гаруй эмч, удирдлагуудад эмнэлзүйн болон эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, чанар, аюулгүй байдал, эмнэлгийн бие даасан гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн талаар сургалт зохион байгуулж байна.