Улсын төсөв 2024: Төрийн нийтлэг үйлчилгээний албан хаагчдын цалинг 20 хувиар нэмэгдүүлэхэд 532.4 тэрбум төгрөг зарцуулна
10 сарын 12, 2023

Цалин, тэтгэвэр, тэтгэмж, халамжийг 2024 оны дөрөвдүгээр сарын 1-нээс нэмэгдүүлэхээр тооцжээ.

Үүнд 881.4 мянган хүн хамрагдах бөгөөд шаардагдах төсөв нь 881 тэрбум төгрөг гэж үзсэн байна.