Хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал Н.Мандуул чөлөөлөгдөх хүсэлтээ өгчээ
4 сарын 18, 2023

Хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал Н.Мандуул чөлөөлөгдөх хүсэлтээ өгчээ.


Тэрээр “Би ажлаас чөлөөлөгдөх өргөдлөө хувийн шалтгаанаар энэ оны нэгдүгээр сарын 13, мөн энэ сарын 4-нд өгсөн. Намайг анх Ковидын хуулиар түр томилсон. Банкны гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд сонгон шалгаруулалт зарлах учиртай. Одоогоор улс төрд орох бодол байхгүй” хэмээн жиргэжээ. 

May be an image of 1 person and text that says "Manduul Nyamandeleg @manduuln миний хувьд ажлаас челеелегдех ергедлее хувийн шалтгаанаар энэ оны 1-p сарын 13, ΜΘΗ дахиж 4-p сарын 4-нд егсен байсан. намайг анх ковидын хуулиар Typ томилсон. банкны гуйцэтгэх захирлын албан тушаалд сонгон шалгаруулалт зарлах учиртай. одоогоор улс терд opox бодол байхгуй ээ. 12:03 PM 18 Apr, 2023"